Meeste bedrijfsafval hergebruikt

In 2008 is 18,8 miljoen ton bedrijfsafval vrijgekomen. Bijna 17 miljoen ton, 90 procent, werd hergebruikt of verbrand om energie te winnen. De overige 2 miljoen ton vond zijn weg naar stortplaatsen, afvalverbrandings- of afvalscheidingsinstallaties.

Hergebruik bedrijfsafval, 2008

Hergebruik bedrijfsafval, 2008

Ruim 40 procent van het bedrijfsafval komt uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Het meeste is plantaardig afval en is grondstof voor de veevoederindustrie of wordt in de landbouw als meststof gebruikt. Slachtafval wordt gebruikt in de veevoederindustrie of als brandstof ingezet.

In de basismetaalindustrie en de elektriciteitsvoorziening wordt zo goed als al het afval (99 procent) hergebruikt. Het gaat dan vooral om metaalslakken, bodemas, vliegas en ontzwavelingsgips, stoffen die ingezet worden in de cement- en gipsindustrie, de wegen- en waterbouw.

Rene Jolly

Bron: StatLine, Bedrijfsafval