Nederland dicht bij realisatie EU-doelstelling voortijdig schoolverlaters

Het aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland was ruim 11 procent in 2008. Daarmee zit Nederland dicht op de EU-doelstelling van 10 procent in 2010. Het gemiddelde van de 27 lidstaten van de Europese Unie ligt hoger, op 15 procent.

Nederland nadert 10 procent

De EU wil het aandeel voortijdig schoolverlaters in de leeftijd van 18 tot 25 jaar terugbrengen tot 10 procent in 2010.  Nederland is dicht bij realisatie van deze doelstelling. Het aandeel voortijdig schoolverlaters van 18 tot 25 jaar is in ons land gedaald van 15 procent in 2001 naar ruim 11 procent in 2008. Het aandeel van de EU-27 daalde in dezelfde periode van ruim 17 procent naar bijna 15 procent. De EU-27 lijkt hiermee de doelstelling voor 2010 niet te gaan halen.

Aandeel voortijdig schoolverlaters in EU-27, 2008

Aandeel voortijdig schoolverlaters in EU-27, 2008

Nederland in middenmoot

Binnen de EU-27 neemt Nederland een middenpositie in met het aandeel voortijdig schoolverlaters. In 2008 was dit ongeveer gelijk aan dat van de buurlanden Duitsland en België. In de Zuid-Europese landen ligt het aandeel duidelijk hoger.

Polen, Tsjechië en Slowakije hebben relatief weinig voortijdig schoolverlaters. Bij Polen speelt mee dat dit land sinds 1999 een nieuwe leerplicht kent. Daarbij leren scholieren in principe door tot het behalen van een opleiding die overeenkomt met een opleiding van mbo 2-niveau in Nederland.

Aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland

Aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland

Meer jongens dan meisjes

In de meeste EU-landen lag in 2008 het aandeel voortijdig schoolverlaters bij jongens duidelijk boven de EU-doelstelling. Bij de meisjes daarentegen lag dit meestal onder of nabij de doelstelling. Zo ook in Nederland, waar in 2008 14 procent van de jongens en bijna 9 procent van de meisjes in de leeftijd 18 tot 25 jaar een voortijdig schoolverlater was.

Robert de Vries

Bron:
Voortijdig schoolverlaters in de EU (StatLine)