Premies ziektekostenverzekeringen

Betreft premies Zorgverzekeringswet (waaronder de nominale premie die rechtstreeks betaald wordt aan de zorgverzekeraar) en de premie AWBZ. De zorgtoeslag wordt in mindering gebracht op de te betalen premie..