Conjunctuurbeeld iets verbeterd

Het conjunctuurbeeld was eind mei iets beter dan eind april. De meeste indicatoren in de Conjunctuurklok liggen nog steeds in de fase van “laagconjunctuur”. Veertien van de vijftien indicatoren presteren onder hun langjarig gemiddelde.

De economie groeide in het eerste kwartaal van 2010 minimaal. Het volume van het bruto binnenlands product was 0,1 procent groter dan in eerste kwartaal van 2009. De geringe toename volgt op vijf kwartalen met een sterke krimp. Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het eerste kwartaal met 0,2 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Het is het derde achtereenvolgende kwartaal met een positieve kwartaal-op-kwartaalgroei.

Het consumentenvertrouwen liep in mei een fractie terug. De ondernemers in de industrie waren voor het eerst in bijna twee jaar tijd weer optimistisch. De zakelijke dienstverleners waren positief over de verwachte omzet, maar minder dan in de vorige maand.

De kapitaalmarktrente kwam in april uit op 3,3 procent. De inflatie steeg naar 1,1 procent. De afzetprijzen van de industrie waren bijna 11 procent hoger dan een jaar eerder.

De werkloosheid nam voor het eerst sinds de zomer van 2008 af. In de periode februari-april waren er 9 duizend werklozen minder dan in de periode januari-maart. Het aantal banen was in het eerste kwartaal 145 duizend lager dan een jaar eerder. Er stonden eind maart 113 duizend vacatures open. Dit zijn er 11 duizend minder dan eind december. De daling van het aantal uitzenduren vlakte verder af.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.