Methodiekwijziging persbericht Vacatures

Woensdag 12 mei 2010 publiceert het CBS het persbericht Vacatures met resultaten van de vacaturestatistieken over het eerste kwartaal van 2010. Met ingang van deze datum gaat deze statistiek over op een nieuwe indeling naar branches.

Onlangs is een nieuwe internationaal afgesproken indeling van branches volgens de Standaard Bedrijven Indeling 2008 (SBI 2008) geïntroduceerd. Deze indeling wordt voor alle CBS statistieken ingevoerd, waarbij er ook harmonisatie over de statistieken plaats vindt.

Het publicatieniveau, nu volgens SBI 2008, zal in de StatLine tabellen voor de vacatures vanaf nu daardoor minder gedetailleerd zijn. Het CBS realiseert zich dat dit bij sommige gebruikers voor problemen kan zorgen. Om deze gebruikers nog zoveel mogelijk tegemoet te komen, is een aanvullende maatwerktabel beschikbaar.

Voor gebruikers met een eigen database is de hele tijdreeks 1997– 2009 omgezet naar SBI 2008 op StatLine. Gegevens volgens de oude SBI 93 indeling (voor de periode 1997-2009) zijn verplaatst naar het StatLine-archief.

De tabel vacaturegraad is voorlopig opgeschort. De vacaturegraad naar economische activiteit wordt bepaald uit de vacatures en banen van werknemers. Omdat de statistiek banen van werknemers nog niet over is naar SBI 2008 kan de vacaturegraad nog niet bepaald worden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de persdienst. (persdienst@cbs.nl)