485 bedrijven failliet in april

In april 2010 werden er 485 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 160 minder dan in maart dit jaar.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in april uit op 564. Dit is gelijk aan maart en iets hoger dan de eerste twee maanden van 2010. In die maanden lag het aantal faillissementen rond de 540.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.