Voorraden industrie slinken verder

De ondernemers in de industrie hielden in februari ruim 16 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. De afname in februari was nog wat groter dan die in de zes voorgaande maanden. De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam uit op 97,6. De afname van de voorraden viel samen met een sterke toename van de omzet in de industrie in februari.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Oordeel over voorraden fractie positiever

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

In april 2010 is het oordeel over de voorraden een fractie verbeterd nadat het in maart een fractie was verslechterd. Het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vond, was nog wel iets groter dan het aantal dat de voorraden als te klein beschouwde. De ondernemers denken veel positiever over hun voorraadniveau dan begin 2009. Dit verbeterde oordeel valt samen met de gerealiseerde krimp van de voorraden in de loop van 2009.

Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.