Meer gesloopt, wagenpark toch ouder

In 2009 zijn bijna een kwart meer personenauto’s gesloopt dan in 2008. Hoewel oudere auto’s werden ingeruild voor nieuwere, verouderde toch het wagenpark. Het totale aantal personenauto’s met een Nederlands kenteken was in 2009 iets groter dan een jaar eerder.

Vooral meer auto’s van 10 tot 20 jaar gesloopt

Vorig jaar zijn er circa 247 duizend personenauto’s gesloopt. Dat zijn er ruim 48 duizend meer dan in 2008. Op 29 mei 2009 werd de Nationale sloopregeling van kracht die tot doel had het vervangen van oudere, vervuilende auto’s door nieuwere en schonere auto’s te stimuleren. Den Haag en Amsterdam hadden daarnaast hun eigen lokale sloopregelingen.

Er werden 27 procent meer auto’s van 10 tot 20 jaar oud gesloopt dan een jaar eerder. Het aantal auto’s van 20 jaar en ouder nam veel minder toe, terwijl het aantal sloopauto’s onder de 10 jaar iets afnam.

Gesloopte personenauto’s naar leeftijd

Gesloopte personenauto’s naar leeftijd

Park personenauto’s verder verouderd

De forse stijging van het aantal gesloopte personenauto’s heeft niet geleid tot een verjonging van het park personenauto’s. De gemiddelde leeftijd van personenauto’s met een Nederlands kenteken is gedurende 2009 zelfs iets toegenomen. Was deze op 1 januari 2009 nog 8,4 jaar, op 1 januari 2010 was dat 8,6 jaar. Het park personenauto’s veroudert al gestaag sinds 2000.

Gemiddelde leeftijd personenauto’s met een Nederlands kenteken, 1 januari

Gemiddelde leeftijd personenauto’s met een Nederlands kenteken, 1 januari

Totaal aantal personenauto’s licht toegenomen

In totaal telde Nederland op 1 januari 2010 ruim 7,6 miljoen personenwagens. Dat waren er 80 duizend meer dan een jaar eerder. Hoewel de verkoop van nieuwe auto’s in 2009 fors lager lag dan in 2008, kwamen er toch nog altijd 390 duizend nieuwe auto’s op de weg. Verder kwamen er 68 duizend tweedehands auto’s bij door import en 51 duizend auto’s door afname van de bedrijfsvoorraad. Daarentegen verdwenen er 430 duizend auto’s van de weg door sloop en de export van gebruikte auto’s naar het buitenland.

Toe- en afname park personenauto’s, 1 januari 2009--1 januari 2010

Toe- en afname park personenauto’s, 1 januari 2009--1 januari 2010

Hermine Molnár

Bronnen: