Biobrandstoffen voor het wegverkeer

Biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn motorbrandstoffen die zijn gemaakt uit plantaardig of dierlijk materiaal van recente oorsprong. In Nederland worden deze brandstoffen in verreweg de meeste gevallen niet in pure vorm gebruikt, maar na bijmenging in gewone benzine of autodiesel. Aan de pomp is het dan niet meer herkenbaar.