Afname arbeids­ongeschiktheids­uitkeringen tot stilstand gekomen

In het laatste kwartaal van 2009 is het aantal uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid licht toegenomen. Voor het eerst in bijna zeven jaar werden er iets meer uitkeringen toegekend dan beëindigd. Eind 2009 zijn er 834 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt.

Ontwikkeling aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Ontwikkeling aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Uitkeringen arbeidsongeschiktheid optelsom van vier regelingen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden toegekend op grond van verschillende regelingen. Via de WAO worden nog steeds de meeste uitkeringen verstrekt. Op grond van deze regeling zijn er echter sinds 2004 geen nieuwe uitkeringen meer toegekend. Dat laatste geldt ook voor de WAZ-uitkeringen (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen). Al bestaande uitkeringen lopen gewoon door. Het aantal uitkeringen op grond van WAO en WAZ is de afgelopen twee jaar met gemiddeld 3,1 duizend per maand geslonken.

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is sinds 1 januari 2006 van kracht als opvolger van de WAO. Tot slot is er de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). In de afgelopen twee jaar nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de WIA en Wajong met gemiddeld 2,8 duizend per maand toe. De instroom in WIA en Wajong lag in het vierde kwartaal relatief hoog met gemiddeld 3,6 duizend per maand.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar regeling, einde jaar

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar regeling, einde jaar

Komende vijf jaar 180 duizend WAO- en WAZ-uitkeringen minder

Eind 2009 zijn er 180 duizend personen in de WAO en WAZ die 60 jaar of ouder zijn. Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd verlaten zij de arbeidsongeschiktheidsregeling. Daardoor zal het aantal uitkeringen WAO en WAZ de komende vijf jaar met gemiddeld 3 duizend per maand afnemen.

Verschil tussen mannen en vrouwen wordt kleiner

Eind 1999 werden 547 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt aan mannen en 379 duizend aan vrouwen. Tien jaar later is het aantal uitkeringen aan mannen gedaald tot 446 duizend uitkeringen. Het aantal uitkeringen aan vrouwen steeg naar 388 duizend, tegelijk met hun toenemende arbeidsparticipatie. Eind 2009 was de verhouding 53 procent mannen en 47 procent vrouwen. In de WIA werden eind 2009 evenveel uitkeringen aan mannen als aan vrouwen verstrekt, namelijk 41 duizend.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar geslacht, einde jaar

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar geslacht, einde jaar

Ton van Maanen

Bron: StatLine, Sociale zekerheid, kerncijfers