Negen op de tien Nederlanders wonen binnen 5 kilometer van voortgezet onderwijs

Nederlanders wonen op gemiddeld 2,4 kilometer van de dichtstbijzijnde school voor voortgezet onderwijs. Negen op de tien hebben minimaal één school binnen een straal van 5 kilometer.

Havo/vwo gemiddeld verder weg dan vmbo

In het schooljaar 2006/2007 bedroeg de afstand tot de dichtstbijzijnde school voor voortgezet onderwijs gemiddeld 2,4 kilometer. Daarbij maakte de onderwijssoort wel uit. Scholen waar eindexamen havo/vwo kon worden gedaan, lagen op gemiddeld 3,2 kilometer afstand; vmbo-scholen op gemiddeld 2,6 kilometer.

Afstand het grootst in Zeeland

De afstanden verschillen sterk per provincie. Scholieren in Zeeland moesten in 2006/2007 de grootste afstanden afleggen: zij woonden op gemiddeld 6,6 kilometer van de dichtstbijzijnde havo/vwo-school en op 5,2 kilometer van het vmbo. Voor Zuid-Hollandse scholieren waren de afstanden het kleinst, met gemiddeld 2,3 en 1,9 kilometer.

Gemiddelde afstand tot voortgezet onderwijs, schooljaar 2006/2007

Gemiddelde afstand tot voortgezet onderwijs, schooljaar 2006/2007

Ook op buurtniveau zijn de verschillen groot. In de kleine Juniusbuurt in Delft bedroeg de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde school slechts 85 meter. Scholieren uit Westnieuwland in Goedereede moesten met 21 kilometer bijna 250 keer zo ver reizen.

In sommige buurten is de ene onderwijssoort veel dichterbij dan de andere. Zo wonen inwoners van Verspreide huizen Oosterend-Zuid op Terschelling op 43,1 km van het havo/vwo op het vasteland, en op 7,0 km van de vmbo-school op het eiland.

Grootste keuze uit scholen in steden

Negen op de tien Nederlanders hebben minimaal één school voor voortgezet onderwijs binnen een afstand van 5 kilometer. Inwoners van de Amsterdamse buurt Willemspark kunnen binnen deze afstand zelfs uit 36 scholen kiezen.

In één op de vijf buurten is binnen een afstand van 5 kilometer juist geen enkele school voor voortgezet onderwijs te vinden. In deze buurten woont 10 procent van de Nederlandse bevolking.

Aantal scholen voor voortgezet onderwijs binnen 5 kilometer op buurtniveau, schooljaar 2006/2007

Aantal scholen voor voortgezet onderwijs binnen 5 kilometer, schooljaar 2006/2007

Gering aantal scholen in Zeeland en noorden van het land

Inwoners van bijna alle buurten in het stedelijke deel van de Randstad hebben 10 of meer scholen voor voortgezet onderwijs binnen een afstand van 10 kilometer. In 267 buurten, vooral in Zeeland, is binnen deze afstand juist geen enkele school te vinden. In het noorden van het land, buiten het stedelijk gebied van Leeuwarden en Groningen, kunnen scholieren vaak uit hooguit twee scholen kiezen binnen een afstand van 10 kilometer.

Aantal scholen voor voortgezet onderwijs binnen 10 kilometer op buurtniveau, schooljaar 2006/2007

Aantal scholen voor voortgezet onderwijs binnen 10 kilometer, schooljaar 2006/2007

Ingeborg Deerenberg, Marijn Zuurmond en Chantal Melser

Bron: StatLine, Nabijheid voorzieningen; afstand tot locatie, buurtcijfers