Iets meer faillissementen

In maart 2010 werden er 640 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er ruim 70 meer dan in februari dit jaar.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in maart uit op 564. Dit is 30 hoger dan in februari. In de maanden daarvoor was het aantal faillissementen langzaam iets  teruggelopen.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.