Herstel uitvoer zet door

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari ruim 11 procent groter dan een jaar eerder. In januari was dit nog 8 procent. Hierbij moet rekening worden gehouden met de forse terugval van de uitvoer, die in november 2008 begon. Daarna was het uitvoervolume in de eerste helft van 2009 zo’n 11 tot 15 procent lager dan een jaar eerder. Sindsdien is de afname steeds kleiner geworden. In december was er voor het eerst weer een hoger uitvoervolume. Het uitvoervolume ligt in februari nog iets onder het niveau van februari 2008.

Het volume van de invoer nam in februari met bijna 5 procent toe. Het invoervolume ligt nog wel duidelijk onder het niveau van februari 2008. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van april zijn de omstandigheden voor de Nederlandse export gunstiger dan een maand eerder. Na een lange periode waarin de omstandigheden verslechterden, is de situatie vanaf mei 2009 geleidelijk verbeterd.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 28,0 miljard euro. Dat is ruim 13 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met bijna 9 procent tot 24,0 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 4,0 miljard euro. Dit is 1,3 miljard euro meer dan in februari 2009.

De waarde van de in- en uitvoer van grondstoffen en minerale brandstoffen nam fors toe. Ook de uitvoer van machines en transportmiddelen kende een sterke toename. De uitvoer naar niet-EU-landen nam veel sterker toe dan de uitvoer naar EU-landen. Bij de invoer is een vergelijkbaar patroon waarneembaar.

Mede als gevolg van hogere prijzen van aardolie- en chemische producten waren de uitvoerprijzen bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral door hogere prijzen van aardolie en aardolieproducten waren de invoerprijzen 4 procent hoger dan een jaar eerder. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van februari 2009 verslechterd.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.