Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 19 t/m 23 april 2010 (week 16).
Publicatie om 09.30 uur.

  Verslagperiode  
Maandag 19 april   
Arbeidsongeschiktheid   4e kw. 2009  
Ruimte voor wonen   1996-2006  
 
Dinsdag 20 april   
Consumptie van huishoudens 1)   februari 2010  
 
Woensdag 21 april   
Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen   maart 2010  
Consumentenvertrouwen 1)   april 2010  
Handelsoverschot   1969-2009  
 
Donderdag 22 april   
Werkloosheid 1)   jan-mrt 2010  
Verkeersdoden 2)   2009  
 
Vrijdag 23 april   
Veiligheid en criminaliteit 3)   2009  
Landelijke rapportage - Integrale Veiligheidsmonitor 2009     

1)  Inclusief flash.   
2)  In samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.   
3)  In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Justitie.   

Publicatieplanning

Planning van andere berichten en publicaties.