Inflatie iets omhoog

De inflatie kwam in maart uit op 1,0 procent. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan in februari. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De toename van de inflatie komt vooral door de ontwikkeling van de benzineprijzen. Benzine was in maart 17 procent duurder dan in maart 2009. Daarmee was de toename groter dan in februari dit jaar. Toen waren de prijzen 13 procent hoger dan een jaar eerder. Ook de prijsontwikkeling van groenten droeg bij aan de hogere inflatie.

Met 0,7 procentpunt leverde vervoer de grootste bijdrage aan de inflatie in maart. Recreatie en cultuur waren samen goed voor 0,2 procentpunt. Goedkopere huisvesting, water en energie hadden juist een inflatieverlagend effect, net als voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken. Deze posten drukten de inflatie met respectievelijk 0,4 en 0,2 procentpunt. Andere goederen en diensten droegen in maart niet of in geringe mate bij aan de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode had Nederland in maart een inflatie van 0,7 procent. Dit is weliswaar 0,4 procentpunt meer dan in februari, maar nog niet de helft van het gemiddelde in de eurozone. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie in maart van 1,5 procent.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje over inflatie op YouTube.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.