Tijdreeks 1993-2009

De tijdreeks ziekteverzuim 1993-2009 is op een groot aantal verschillende bronnen gebaseerd.

  • De cijfers over 2008 en 2009 zijn afkomstig uit de Kwartaalenquête ziekteverzuim (KZV).
  • De cijfers over 2006 en 2007 komen uit de jaarenquête ziekteverzuim, uitgezonderd de gegevens over 2006 van onderwijs en van landbouw en visserij.
  • De ziekteverzuimcijfers over 2004 en 2005 zijn samengesteld op basis van de Nationale VerzuimStatistiek. De gegevens van landbouw en visserij, financiële instellingen, zorg en onderwijs zijn op andere bronnen gebaseerd. De cijfers over 2004 hebben betrekking op het ziekteverzuim van maximaal één jaar. Vanaf 2005 zijn de cijfers inclusief het verzuim na één jaar ziekte.
  • De cijfers over de periode 1993 tot en met 2003 zijn afkomstig uit de statistiek Ziekteverzuim particuliere bedrijven. In die statistiek zijn de bedrijfstakken openbaar bestuur en onderwijs niet opgenomen. De cijfers hebben betrekking op het ziekteverzuim van maximaal één jaar.