Ziekteverzuim eind 2009 licht gestegen

Het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers was in het vierde kwartaal van 2009 gemiddeld 4,6 procent. Dat is iets hoger dan in dezelfde periode van 2008. Toen bedroeg het verzuim 4,4 procent.

Mexicaanse griep

In het vierde kwartaal van 2006 en 2007 was het ziekteverzuim 4,6 procent. Vervolgens daalde het ziekteverzuim in het laatste kwartaal van 2008 naar 4,4 procent. Dit kan samenhangen met de economische teruggang. In economisch mindere tijden melden werknemers zich minder vaak ziek. In het vierde kwartaal 2009 steeg het ziekteverzuim echter weer naar 4,6 procent. Deze lichte stijging heeft waarschijnlijk te maken met de Mexicaanse griep.

Ziekteverzuim werknemers,, 4e kwartaal

Ziekteverzuim werknemers, 4e kwartaal

Ziekteverzuim in bouw en industrie gestegen

De toename van het ziekteverzuim was het sterkst in de sector industrie en bouw. In het vierde kwartaal van 2009 was het ziekteverzuim in de bouw 4,6 procent. Een jaar eerder was dat nog 4,3 procent. In de industrie steeg het verzuim in dezelfde periode van 5,2 naar 5,5 procent.

Ook in de commerciële sector, met name bij de financiële instellingen en de zakelijke dienstverlening, steeg het ziekteverzuim. In de niet-commerciële sector was het ziekteverzuim in het vierde kwartaal 2009 hetzelfde als een jaar eerder.

Ziekteverzuim naar bedrijfssector, 4e kwartaal

Ziekteverzuim naar bedrijfssector, 4e kwartaal

Verzuim al vijf jaar vrijwel stabiel

Door seizoensinvloeden is het ziekteverzuim in het vierde kwartaal doorgaans hoger dan in de eerste drie kwartalen. De kwartaalcijfers zijn daarom niet goed vergelijkbaar met de cijfers over een heel jaar.

Over heel 2009 was het ziekteverzuim gelijk aan dat van 2008, namelijk 4,3 procent. Het verzuimpercentage over 2009 bleef laag doordat het aantal ziekmeldingen in de eerste twee kwartalen 2009 minder was dan in dezelfde periode in 2008. Het ziekteverzuim is de afgelopen vijf jaar nagenoeg stabiel gebleven.

Ziekteverzuim werknemers, 1993-2009

Ziekteverzuim werknemers, 1993-2009

John Kartopawiro

Bron StatLine, Ziekteverzuimpercentage