Wo-bachelors

Het gaat hier om de groep wo-bachelors met een vooropleiding vwo, die voltijd gestudeerd hebben. De wo-bachelors die in deeltijd gestudeerd hebben doen ongeveer twee keer zo lang over de bachelorfase en wo-bachelors die vanuit het hbo instromen volgen een verkort schakelprogramma. Deze beide groepen geslaagden worden daarom buiten beschouwing gelaten.