Hbo-bachelors

Het betreft de groep hbo-gediplomeerden die voltijd hebben gestudeerd. De deeltijders doen iets langer over de bachelorfase en zijn buiten beschouwing gelaten. De duur van de bachelorfase in het hbo is in principe onafhankelijk van de genoten vooropleiding. Geen van de hbo-gediplomeerden is daarom op grond van vooropleiding buiten beschouwing gelaten. Hbo-gediplomeerden afkomstig uit het mbo kunnen in sommige gevallen overigens wel vrijstellingen gekregen hebben. In deze gevallen is het studieprogramma in de praktijk toch van kortere duur geweest is.