Wo-bachelors doen langer over hun studie dan hbo'ers

Studenten hoger onderwijs kunnen via het hbo of via het wo een bachelordiploma halen. Voor de bachelor in het hbo staat een jaar meer studieduur dan in het wo. Hoewel studenten alleen een beurs kunnen krijgen voor de vastgestelde lengte van hun studie, overschrijden zij de studieduur van de bachelor toch. Hbo-studenten overschrijden dit echter in veel mindere mate dan wo-studenten.

Hbo’ers studeren 4 maanden langer, wo’ers 19 maanden

In 2007/’08 behaalden 50 duizend voltijdstudenten een bachelordiploma in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Voor deze opleiding staat een duur van 4 jaar. Gemiddeld deden hbo’ers er 4 maanden langer over om het diploma te halen.

Via het wetenschappelijk onderwijs (wo) behaalden 19 duizend voltijdstudenten met vooropleiding vwo een bachelordiploma in 2007/’08. Deze opleidingen duren 3 jaar. De wo-gediplomeerden overschreden dit echter gemiddeld met ruim 1,5 jaar. Veel meer dus dan de hbo’ers. De mannelijke wo-bachelors deden het langst over het behalen van het diploma, namelijk 5 jaar en 1 maand.

Gemiddelde studieduur van geslaagde voltijdbachelors, 2007/’08*

Gemiddelde studieduur van geslaagde voltijdbachelors, 2007/’08*

De wo-bachelors hadden uiteindelijk gemiddeld 3 maanden langer nodig voor de bachelor dan de hbo-gediplomeerden. Hier speelt natuurlijk mee dat het hbo en wo niet exact dezelfde soort opleidingen aanbieden. De vooropleiding van beide groepen studenten verschilt ook. Naast deze verschillen kan het ook zijn dat hbo’ers er iets korter over doen doordat zij over het algemeen meer gestructureerd onderwijs krijgen aangeboden en in verhouding vaker nog thuiswonen dan wo-studenten.

Vooral bij techniek, industrie en bouwkunde is de wo-studieduur veel langer

De gemiddelde studieduur in de bachelorfase verschilt per studierichting. Het grootste verschil tussen het hbo en wo zit bij opleidingen op het gebied van techniek, industrie en bouwkunde. In het wo waren dit de richtingen waarin de bachelors het langst over hun diploma deden, 5 jaar en 4 maanden. Daarentegen was dit in het hbo juist een van de studierichtingen waar studenten het snelst afstudeerden, 4 jaar en 2 maanden.

In het hbo ontstond de meeste vertraging bij taalwetenschappen, geschiedenis en kunst, en bij sociale wetenschappen en bedrijfskunde. De minste vertraging in het wo vond plaats bij opleidingen op het gebied van onderwijs en gezondheid en welzijn.

Gemiddelde studieduur van geslaagde voltijdbachelors per studierichting, 2007/'08*

Gemiddelde studieduur van geslaagde voltijdbachelors per studierichting, 2007/'08*

Sabine Gans

Bron: StatLine,