Rente onveranderd

De langetermijnrente in Nederland, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, bedroeg in maart 3,4 procent. De rente was daarmee even hoog als in februari 2010.

De Europese Centrale Bank (ECB) besloot in mei 2009 de rentetarieven aan te passen. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, werd met een kwart procentpunt verlaagd en ligt vanaf 13 mei 2009 op 1,0 procent. De depositorente bleef ongewijzigd op 0,25 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Na mei 2009 heeft de ECB de rentetarieven niet meer gewijzigd.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Volgens berekeningen van Eurostat, het Europees statistisch bureau, was er in maart in de eurozone een inflatie van 1,5 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)