Ook werkloze vrouwen vinden minder vaak snel een baan

In het derde kwartaal van 2009 waren er bijna 400 duizend werklozen. Hiervan had 24 procent drie maanden later werk gevonden van twaalf uur of meer per week. Dit is aanzienlijk minder dan in dezelfde periode van 2008, toen het nog om bijna 30 procent ging. Onder vrouwen was de daling het grootst.

Werklozen die drie maanden later werk voor twaalf uur per week of meer hadden

Werklozen die drie maanden later werk voor twaalf uur per week of meer hadden

Bij mannen nauwelijks meer daling

Van de vrouwen die in het derde kwartaal van 2009 werkloos waren, vond een kwart binnen drie maanden werk. Daarmee verslechterde hun situatie behoorlijk ten opzichte van 2008, toen dat nog voor een derde gold. Bij mannen daalde het aandeel werklozen dat een baan vond nauwelijks. Mannen en vrouwen vonden nu even snel een baan.

Werklozen die drie maanden later werk voor twaalf uur per week of meer hadden, naar geslacht 

Werklozen die drie maanden later werk voor twaalf uur per week of meer hadden, naar geslacht

Jongeren snelst weer aan het werk

Jongere werklozen zijn het meest succesvol bij het vinden van een baan in drie maanden. Het gaat daarbij om 33 procent van de 15- tot 25-jarige werklozen. Wel is dit aandeel gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Jongeren die geen succes hadden, zijn vaak niet werkloos gebleven. Een groot deel is niet meer actief op zoek naar werk of is niet direct beschikbaar, bijvoorbeeld doordat ze een studie zijn begonnen.

Weinig 45-plussers na drie maanden weer aan de slag

Oudere werklozen (45 tot 65 jaar) hebben weinig succes op de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal van 2009 vond slechts 14 procent binnen drie maanden werk. Van de 45- tot 65-jarigen was 60 procent drie maanden later nog steeds werkloos. Bij de 25- tot 45-jarigen was dit 54 procent.

Arbeidspositie van werklozen drie maanden later naar leeftijd

Arbeidspositie van werklozen drie maanden later naar leeftijd

Harry Bierings en Robert de Vries

Bron: StatLine, Arbeidsmarktmobiliteit, wisselingen arbeidspositie