Omzet detailhandel 5 procent lager in januari

De detailhandel behaalde in januari 5 procent minder omzet dan in januari 2009. De verkochte artikelen waren ruim 1 procent duurder dan een jaar eerder. De ontwikkeling van de omzet wordt beïnvloed door de samenstelling van de koop- en feestdagen in een maand. Deze was in januari 2010 minder gunstig dan in januari 2009. Het negatieve effect hiervan op de omzetontwikkeling wordt geraamd op ongeveer 4 procent.

In de non-foodsector lag de omzet bijna 7 procent onder het niveau van januari 2009. Bij winkels in doe-het-zelfartikelen was de afname met 9,5 procent het grootst. Drogisterijen boekten een hogere omzet dan een jaar eerder.

De foodsector boekte bijna 5 procent minder omzet. Bij de supermarkten bedroeg de afname 4 procent en bij de speciaalzaken 11 procent. Vooral voor de supermarkten speelt het negatieve effect van het ongunstige koopdagenpatroon, dit wordt geraamd op circa 5 procent.

De tankstations behaalden in januari bijna 4 procent meer omzet dan een jaar eerder. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan hogere brandstofprijzen. De omzet van tankstations is goed voor circa een tiende deel van de totale detailhandelsomzet.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het op 16 maart 2010 gepubliceerde bericht over de detailhandel in januari. De cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca.