Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van formele kinderopvang voor kinderen die nog niet naar het voortgezet onderwijs gaan. Onder formele opvang wordt opvang in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of bij een gastouder verstaan. Ouders kunnen alleen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag als ze werken of begeleid worden naar werk. Naast formele opvang bestaan andere vormen van betaalde kinderopvang, zoals een betaalde oppas of de peuterspeelzaal.