Mannen in deeltijd gaan vaker meer uren werken dan vrouwen

Bijna een op de twaalf werkenden wil meer uren werken. Mannen die in deeltijd werken, willen vaker hun arbeidsduur uitbreiden dan vrouwen. Bovendien slagen zij daar vaker in.

Vooral mannen met kleine of middelgrote deeltijdbaan willen meer werken

In de periode 2002/2008 wilde 6 procent van de mannen in de werkzame beroepsbevolking meer gaan werken, tegen 11 procent van de vrouwen. Vooral deeltijders die minder dan 28 uur per week werken willen vaak hun arbeidsduur uitbreiden.

Onder deeltijders wil van de mannen een groter deel meer werken dan van de vrouwen. Zo willen mannen met een middelgrote deeltijdbaan (20 tot 28 uur per week) twee keer zo vaak hun arbeidsduur uitbreiden als vrouwen. Omdat vrouwen veel vaker dan mannen in deeltijd werken, is het totale aandeel van vrouwen dat meer wil werken groter dan dat van mannen.

Aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat meer uren wil werken, 2002/2008

Aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat meer uren wil werken, 2002/2008

Mannelijke deeltijders bereiken vaker uitbreiding arbeidsduur

Van de mensen die in de periode 2002/2008 meer uren wilden werken, had 38 procent dit een jaar later ook voor elkaar gekregen. Deeltijders slagen er ruim twee keer zo vaak in om hun arbeidsduur uit te breiden als voltijders. Mannen die in deeltijd werken realiseren vaker dan vrouwelijke deeltijders hun wens om meer uren te werken. Van degenen met een middelgrote deeltijdbaan die meer uren wil werken, is 56 procent van de mannen dit gelukt, tegen 43 procent van de vrouwen.

Personen in de werkzame beroepsbevolking die meer uren wil werken in 2002/2008 en dat een jaar later gerealiseerd hebben

Personen in de werkzame beroepsbevolking die meer uren wil werken in 2002/2008 en dat een jaar later gerealiseerd hebben

Jannes de Vries

Bron:
De mate waarin werkenden meer uren willen werken

Meer of minder uren werken. Sociaaleconomische trends, eerste kwartaal 2010