560 faillissementen

In februari 2010 gingen er 560 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet. Het aantal uitgesproken faillissementen was daarmee ruim 70 hoger dan in januari 2010.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

In februari kwam het voortschrijdend driemaandsgemiddelde uit op 532. Dit is 10 minder dan in januari. In de maanden april tot en met september 2009 schommelde het gemiddelde rond de 600, daarna is het geleidelijk iets afgenomen.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.