Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid (ook genoemd: psychische gezondheid) is gemeten met de mental health inventory 5 (MHI-5). De MHI-5 betreft vragen die steeds betrekking hebben op hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde. De MHI-5 is een internationale standaard voor het meten van de psychische gezondheid, bestaande uit 5 vragen.
1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
3. Voelde u zich kalm en rustig?
4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
5. Voelde u zich gelukkig?

De antwoordmogelijkheden bevatten de categorieën 'voortdurend', 'meestal','vaak', 'soms', 'zelden' en 'nooit'. Bij de positief geformuleerde vragen (vraag 3 en 5) zijn voor de categorieën in volgorde de waarden 5, 4, 3, 2, 1, en 0 toegekend. Bij de negatief geformuleerde vragen (vraag 1, 2 en 4) zijn precies de omgekeerde waarden toegekend. Vervolgens zijn per persoon de somscores berekend en zijn deze vermenigvuldigd met 4, zodat de minimale somscore van een persoon 0 (zeer ongezond) en de maximale score 100 (perfect gezond) kan bedragen.
Iemand met een score van minder dan 60 wordt geclassificeerd als psychisch ongezond.

De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) zal leven in goede geestelijke gezondheid. Ook hier is de score van 60 op de MHI-5 als afkappunt gehanteerd.

De MHI-5 van de bevolking van 12 jaar en ouder wordt gemeten in de Gezondheidsenquête. Omdat dit een steekproef betreft worden de cijfers omgeven door betrouwbaarheidsmarges. Bij de cijfers over sociale groepen zijn de onderzoeksjaren 2007 en 2008 samen genomen, om de marges te verkleinen.