Inflatie weer iets lager

De inflatie bedroeg in februari 0,8 procent. Dit is 0,1 procentpunt minder dan in januari. Februari is de tweede maand op rij waarin de inflatie is afgenomen. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De daling van de inflatie komt vooral door de ontwikkeling van de kledingprijzen. Kleding was 1,5 procent goedkoper dan in februari 2009, terwijl de prijzen in januari nog 1,2 procent hoger waren dan een jaar eerder. De oorzaak is dat de uitverkoop dit jaar langer duurde dan begin 2009.

Ook de prijsontwikkeling van autobrandstoffen had een drukkend effect op de inflatie. De prijzen van autobrandstoffen waren in februari weliswaar veel hoger dan een jaar eerder, maar de stijging was minder groot dan in januari.

Vervoer droeg met een bijdrage van 0,6 procentpunt het meeste bij aan de inflatie in februari. Huisvesting, water en energie hadden een inflatieverlagend effect van 0,4 procentpunt. Andere goederen en diensten droegen niet of maar weinig bij aan de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode had Nederland in februari een inflatie van 0,4 procent. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie in februari van 0,9 procent.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje over inflatie op YouTube.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.