Inflatie iets lager

  • Kleding en brandstoffen drukken inflatie
  • Beltarieven hoger
  • Nederlandse inflatie blijft duidelijk onder eurozone

De inflatie is in februari 2010 uitgekomen op 0,8 procent. Dit is 0,1 procentpunt lager dan het definitieve inflatiecijfer van januari. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De kleine daling van de inflatie in februari is vooral het gevolg van lagere prijzen van kleding ten opzichte van een jaar eerder. Kleding was 1,5 procent goedkoper dan in februari 2009, terwijl de prijzen in januari nog 1,2 procent hoger waren op jaarbasis. De oorzaak hiervan is dat de uitverkoop langer duurde dan begin 2009.

De prijzen van autobrandstoffen waren in februari fors hoger dan een jaar eerder. Deze stijging was echter minder groot dan in januari, wat een drukkend effect heeft op de inflatie.

Een opvallende stijging deed zich voor bij mobiele beltarieven. Hierdoor stegen de prijzen van communicatie in februari met 3,9 procent ten opzichte van januari. Dit wijkt af van de dalende trend in de prijzen van communicatie.

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) blijft in februari gelijk op 0,4 procent. Volgens een raming van Eurostat komt de inflatie in de eurozone in februari uit op 0,9 procent. Daardoor blijft de Nederlandse inflatie duidelijk onder die van de eurozone. In 2009 lag de inflatie in Nederland nog beduidend boven die in de eurozone. Deze verschillen komen vooral doordat ontwikkelingen van energieprijzen in Nederland vertraagd doorwerken.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.