Werkloosheid verder gestegen

Er waren in de periode november 2009 – januari 2010, na correctie voor seizoeninvloeden, 435 duizend personen werkloos. Dit zijn er 11 duizend meer dan in de periode oktober – december 2009.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder lag het aantal werklozen in de periode november – januari 131 duizend hoger. De werkloosheid onder mannen nam in een jaar tijd toe met 84 duizend en die onder vrouwen met 47 duizend. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen was het aantal werklozen in alle leeftijdsgroepen groter dan een jaar eerder.

Gemiddeld was 5,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar geleden was dit nog 3,9 procent. Van de mannelijke beroepsbevolking was 5,4 procent werkloos en van de vrouwelijke 5,8 procent. Het werkloosheidspercentage was met 12,4 procent het hoogst onder mannen van 15 tot en met 24 jaar.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.