Steeds meer dagopnamen in ziekenhuis

De afgelopen 15 jaar is het totale aantal dagopnamen in het ziekenhuis zeer sterk gestegen. Bij het aantal opnamen met minstens één overnachting, de klinische opnamen, was dit niet het geval. Deze en andere trends in ziekenhuisopnamen zijn te zien in de nieuwe visualisatie van ziekenhuisopnamen. 

Dagopnamen verdrievoudigd

In 2007 waren er 995 dagopnamen per 10 duizend inwoners in het ziekenhuis. Dat is bijna 3 keer zoveel als in 1993. Dat komt onder meer doordat voor steeds meer behandelingen geen klinische opname meer nodig is, en een dagopname volstaat. Verder is vanaf 2001 extra geld beschikbaar gekomen voor het wegwerken van wachtlijsten, hierdoor zijn zowel de dagopnamen als de klinische opnamen gestegen. Ook zijn er nieuwe behandelingen beschikbaar gekomen die vooral tijdens dagopnamen uitgevoerd worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de behandeling van Multiple sclerose (MS), reuma en psoriasis.

Ziekenhuisopnamen

Ziekenhuisopnamen

Zes keer zoveel dagopnamen voor MS

Het aantal dagopnamen per 10 duizend inwoners voor MS verzesvoudigde tussen 1993 en 2007. Tijdens de behandeling van MS wordt tegenwoordig vaker overgegaan op het toedienen van specifieke medicatie via infusen tijdens een dagopname. Een dergelijke behandeling wordt ook steeds vaker toegepast bij reumapatiënten. Het aantal dagopnamen voor reuma is de afgelopen 15 jaar dan ook gestegen van 0,2 tot 10,3 opnamen per 10 duizend inwoners. Die stijging deed zich vooral voor tussen 2000 en 2003, toen deze behandeling geïntroduceerd werd bij reumapatiënten.

Dagopnamen ziekenhuis voor enkele diagnosen

Dagopnamen ziekenhuis voor enkele diagnosen

Ook de dagopnamen voor psoriasis zijn sterk toegenomen. Dit komt door de opkomst van bepaalde therapieën voor psoriasis zoals een behandeling met UV-licht na een zoutwaterbad, behandeling met zalf, of behandeling met infusen. Deze behandelingen vinden tegenwoordig steeds vaker in dagbehandelingscentra plaats.

Janneke Ploemacher