Lonen en salarissen

De kosten aan lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenpremies van personeel dat in dienst is van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen.