Huishoudens terughoudend met bestedingen

In december werd door huishoudens 2,6 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in december 2008. In november bedroeg de afname 3,2 procent. De consumptie ligt al een jaar onder het niveau van een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen.

De bestedingen aan diensten waren 1,3 procent lager dan in december 2008. Aan goederen werd 4,0 procent minder uitgegeven. De afname was bij zowel de diensten als goederen iets kleiner dan in november.

Aan duurzame goederen werd in december veel minder uitgegeven dan een jaar eerder. Een uitzondering hierbij waren iets hogere bestedingen van huishoudens aan textiel en kleding en aan meubels. Daar staat een forse daling in aankopen bij de opticien tegenover, mede doordat in december 2008 er juist massale aankopen van brillen waren vanwege fiscale redenen. De consumptie van voedings- en genotmiddelen was iets lager. Deze uitgaven liggen al anderhalf jaar onder het niveau van dezelfde maand een jaar eerder.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.