Stapelen

Het gaat hierbij om leerlingen die na het behalen van een diploma in het voortgezet onderwijs (vo), doorgaan naar een hogere opleiding in het vo. In principe gaat het om leerlingen die na het behalen van een vmbo diploma gemengde of theoretische leerweg (g/t) dan wel een havo-diploma de overstap maken naar respectievelijk havo 4 of vwo 5. In enkele gevallen betreft het leerlingen die overstappen naar havo 5 of vwo 6.