Steeds meer rozen ingevoerd

In de eerste acht maanden van 2009 zijn er 2,5 miljard rozen ingevoerd. Dit is 3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Kenia is met afstand de grootste leverancier. Sinds 2001 voert Nederland meer rozen in dan het uitvoert.

Invoer rozen, belangrijkste importlanden

Invoer rozen, belangrijkste importlanden

Forse importgroei sinds 2000

In de periode 2000–2008 steeg de rozenimport met 60 procent: van 2,3 miljard in 2000 naar 3,7 miljard in 2008. De rozenexport nam in deze periode toe met 6 procent. In 2000 werden 2,3 miljard rozen uitgevoerd. Acht jaar later waren dat er 2,5 miljard.

Aandeel rozeninvoer, enkele landen

Aandeel rozeninvoer, enkele landen

Aandeel Kenia brokkelt langzaam af

Kenia is met afstand de grootste rozenleverancier. Wel loopt hun aandeel in de Nederlandse rozenimport langzaam terug. In 2005 kwam nog 62 procent van alle importrozen uit Kenia. Daarna is het aandeel gestaag teruggelopen tot 55 procent in de eerste acht maanden van 2009. Het aandeel van Ethiopië is in de periode 2000–2009 (eerste acht maanden) toegenomen van 0 tot 22 procent, terwijl dat van Zimbabwe slonk van 26 naar 7 procent.

Stijging invoer volledig op conto Ethiopië

De invoerstijging van rozen in de eerste acht maanden van 2009 komt geheel voor rekening van Ethiopië. De invoer uit dit land was bijna 40 procent hoger dan in de eerste acht maanden een jaar eerder. Uit Kenia kwamen nagenoeg evenveel rozen als een jaar eerder. De invoer uit de overige belangrijke Afrikaanse rozenleveranciers daalde, met als grootste daler Zimbabwe.

Uitvoer vooral naar Duitsland

In de periode januari tot en met augustus 2009 zijn 1,6 miljard rozen uitgevoerd. Duitsland is met 643 miljoen rozen de belangrijkste afnemer. Ongeveer 86 procent van de rozenexport gaat naar EU-landen. Dit zijn voor een groot deel eerder ingevoerde rozen die via Nederlandse veilingen hun eindbestemming vinden.

Aantal Nederlandse rozentelers verder afgenomen

In 2009 telde Nederland 265 bedrijven met rozenteelt. Dit zijn er 45 minder dan een jaar eerder. In de periode 2000–2009 is het aantal bedrijven met rozenteelt sterk verminderd, van 765 tot 265. Ook het rozenareaal is flink afgenomen van 932 hectare in 2000 tot 532 hectare in 2009. De oppervlakte per teler nam toe van 1,2 tot 2,0 hectare.

Wiel Packbier

Bronnen: StatLine