Recordaantal faillissementen in 2009

  • 10.559 faillissementen in 2009, 54 procent toename t.o.v. 2008
  • Grootste stijging faillissementen in 2009 in industrie: +121 procent t.o.v. 2008
  • In Flevoland zijn in 2009 relatief de meeste bedrijven failliet gegaan: 11 faillissementen per 1000 bedrijven

In 2009 zijn meer dan 10,5 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is het hoogste aantal faillissementen dat ooit in een jaar is voorgekomen. In het vorige recordjaar 2005 vonden 10 duizend faillissementen plaats.

Met name in de eerste helft van 2009 liep het aantal faillissementen stevig op. In totaal kwam het aantal faillissementen 54 procent hoger uit dan in 2008, toen er 6,8 duizend faillissementen werden uitgesproken. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan een flinke groei van het aantal bedrijfsfaillissementen, maar ook onder natuurlijke personen en eenmanszaken nam het aantal faillissementen stevig toe. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Fors meer bedrijven en instellingen failliet verklaard

Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) kwam in 2009 uit op 7,0 duizend. Dat is 82 procent hoger dan een jaar eerder (3,8 duizend faillissementen). Onder natuurlijke personen steeg het aantal faillissementen van 2,2 duizend in 2008 tot 2,5 duizend in 2009 (+14 procent). In 2009 werden 1,0 duizend eenmanszaken, waaronder vele zzp’ers, failliet verklaard. Dat is 31 procent meer dan in 2008 (0,8 duizend faillissementen).

Zakelijke dienstverlening en handel en reparatie sterk getroffen

Het grootste aantal bedrijfsfaillissementen kwam in 2009 voor in de zakelijke dienstverlening (1,8 duizend faillissementen). Er gingen vooral veel uitzend- en detacheringsbureaus, organisatieadviesbureaus en ICT-bedrijven failliet.

Ook in de handel en reparatie lag het aantal bedrijfsfaillissementen met 1,6 duizend bovengemiddeld hoog. Hierbij ging het onder andere om groothandels in kleding, bouwmaterialen en machines, om winkels in doe-het-zelf-materialen, artikelen voor woninginrichting en kleding en om bedrijven gespecialiseerd in de handel in en reparatie van personenauto’s.

Het aantal bedrijven dat failliet ging, nam ten opzichte van 2008 het sterkst toe in de industrie (+121 procent), gevolgd door de zakelijke dienstverlening en verhuur (+100 procent) en de financiële instellingen (+84 procent). In de financiële sector steeg vooral het aantal faillissementen onder financiële holdings.

Flevoland: 1 op de 100 bedrijven failliet

Ten opzichte van 2008 is het aantal bedrijfsfaillissementen per provincie het sterkst gestegen in Gelderland (+109 procent) en Utrecht (+104 procent). De kleinste toename kwam voor in Groningen: hier nam het aantal bedrijven dat failliet werd verklaard met 38 procent toe, in vergelijking met een jaar eerder.

Het relatieve aantal bedrijfsfaillissementen was in 2009 met 10,8 faillissementen per 1000 bedrijven het hoogst in Flevoland. In 2008 waren dat er nog 7,1 per 1000 bedrijven. Het laagste aandeel kwam voor in Zeeland: in 2009 werden 3,3 van de 1000 bedrijven in deze provincie failliet verklaard. Ook in 2008 was het aandeel bedrijfsfaillissementen hier het laagste van Nederland.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.