Minder faillissementen in januari 2010

In januari 2010 gingen er 480 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet. Het aantal uitgesproken faillissementen was daarmee bijna 70 lager dan in december 2009.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

In januari kwam het voortschrijdend driemaandsgemiddelde uit op 540. Dit is 15 minder dan in december. In de maanden april tot en met september schommelde het gemiddelde rond de 600, daarna is het geleidelijk iets afgenomen.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)
Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.