Inflatie gedaald

De inflatie bedroeg in januari 0,8 procent. Dit is 0,3 procentpunt minder dan in december. Na vijf maanden op rij met een toename is de inflatie nu weer gedaald. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De daling van de inflatie komt vooral door de ontwikkeling van de energieprijzen. Elektriciteit werd in januari 5,0 procent goedkoper, gas werd 1,0 procent duurder. Daarmee lagen de tarieven voor energie ruim 17 procent lager dan in januari 2009. De prijzen van voedingsmiddelen lagen 2,0 procent lager dan een jaar eerder. In december was dit nog 1,1 procent. De prijsontwikkeling van kleding had een inflatieverhogend effect.

Vervoer droeg met een bijdrage van 0,6 procentpunt het meeste bij aan de inflatie in januari. Hogere prijzen bij de horeca droegen 0,2 procentpunt bij en duurdere alcoholhoudende dranken en tabak samen 0,1 procentpunt. Huisvesting, water en energie hadden een inflatieverlagend effect van 0,5 procent. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken drukten de inflatie met 0,2 procentpunt.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode had Nederland in januari een inflatie van 0,4 procent. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie in januari van 1,0 procent.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS filmpje over inflatie op YouTube.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen