Crisis remt migratie en verhuizingen

  • Minder emigranten, meer immigranten
  • Minder verhuizingen
  • Aantal echtscheidingen gedaald
  • Hoogste bevolkingsgroei sinds 2002

In 2009 daalde de emigratie en steeg de immigratie. Mede daardoor heeft Nederland per saldo 92 duizend inwoners erbij gekregen, ruim 10 duizend meer dan in 2008. De bijdrage aan de bevolkingsgroei van het saldo van geboorte en sterfte was nog steeds groter dan die van het migratiesaldo. Nederland telde op 1 januari 2010 bijna 16,6 miljoen inwoners. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2009 vertrokken 111 duizend personen naar het buitenland, 7 duizend minder dan in 2008. De daling van de emigratie kwam geheel voor rekening van in Nederland geboren personen.

Tegenover een dalende emigratie stond een stijgende immigratie: er vestigden zich 147 duizend personen in Nederland, bijna 4 duizend meer dan in 2008. De stijging deed zich vooral voor uit landen waar veel asielmigranten vandaan komen. Onder invloed van de economische crisis begon de arbeidsmigratie uit de EU en landen zoals Japan en de VS in de loop van 2009 te dalen.

Mede door de dalende emigratie en de stijgende immigratie groeide de bevolking in 2009 met 92 duizend, het hoogste niveau sinds 2002. Meer dan de helft van de bevolkingsgroei, 55 procent, komt voor rekening van het saldo van geboorte en sterfte. In 2009 werden in ons land bijna 185 duizend kinderen geboren, evenveel als in 2008. Het aantal sterfgevallen was met 134 duizend in 2009 iets lager dan in het voorgaande jaar, ondanks de toenemende vergrijzing.

Het aantal verhuizingen binnen Nederland is in 2009 sterk gedaald, hetgeen samenhangt met de economische ontwikkelingen en de situatie op de huizenmarkt. Vooral onder gehuwde paren, de groep die vaak al een eigen woning heeft, trad een daling op.

In 2009 zijn bijna 73 duizend huwelijken gesloten, 2,5 duizend minder dan het jaar daarvoor. Sinds 2004 schommelt het aantal huwelijken jaarlijks rond 72,5 duizend met als uitschieter het jaar 2008 toen ruim 75 duizend huwelijken werden gesloten.

Het aantal echtscheidingen inclusief het aantal flitsscheidingen is in 2009 sterk gedaald. Bijna 3,5 duizend minder dan in 2008. In de periode 2006-2008 was het aantal echtscheidingen en flitsscheidingen vrij stabiel: circa 35 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.