Asielzoekers vooral uit Irak en Somalië

In 2009 zijn in Nederland bijna 15 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit is 11 procent meer dan in 2008. Ruim de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak of Somalië.

15 duizend eerste asielverzoeken in 2009

In totaal zijn in 2009 in Nederland 16,2 duizend asielverzoeken ingediend. Bij 14,9 duizend verzoeken ging het om een eerste aanvraag. De overige 1,3 duizend asielverzoeken waren aanvragen van mensen die al eerder een asielverzoek hadden ingediend. De meeste asielzoekers waren afkomstig uit Somalië of uit Irak.

Asielaanvragen van Irakezen en Somaliërs

Asielaanvragen van Irakezen en Somaliërs

Somaliërs grootste groep

In 2008 vormden de Irakezen de grootste groep. Na de beëindiging van de categoriale bescherming van asielzoekers uit Centraal-Irak in november 2008 daalde het aantal asielzoekers uit Irak sterk. Sindsdien zijn de Somaliërs de grootste groep asielzoekers. In mei 2009 is overigens ook de categoriale bescherming voor asielzoekers uit Centraal- en Zuid-Somalië beëindigd.

Asielaanvragen sinds 1985

Asielaanvragen sinds 1985

Pieken en dalen vanaf jaren negentig

Het aantal asielzoekers vertoont, onder meer door de situatie in de herkomstlanden en het beleid in bestemmingslanden, scherpe pieken en dalen.

De sterke stijging in de eerste helft van de jaren negentig hield verband met de val van de Muur in 1989 en de oorlog in het voormalige Joegoslavië. De stijging die na 1996 optrad hing samen met de onrust in Afghanistan en Irak en met de oorlog in Kosovo. De laatste jaren schommelt het jaarlijkse aantal asielzoekers in Nederland rond of even boven de 10 duizend.

Arno Sprangers en Han Nicolaas

StatLine, Asielverzoeken naar land van nationaliteit