Werkloosheid niet-westerse allochtonen opgelopen tot 11 procent

  • Werkloosheid niet-westerse allochtonen neemt voor het eerst sinds 2005 toe
  • Werkloosheid niet-westerse mannen en vrouwen op gelijk niveau
  • Hoge werkloosheid onder jongeren van niet-westerse herkomst
  • Werkloosheid stijgt onder alle vier de grootste niet-westerse groepen

Als gevolg van de economische crisis is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen in 2009 voor het eerst sinds 2005 weer toegenomen. De werkloosheid nam de afgelopen jaren, met name onder niet-westerse allochtonen, juist sterk af. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In 2009 was 11,0 procent van de niet-westerse allochtonen werkloos. Daarmee zijn zij bijna drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. Onder autochtonen was de werkloosheid 4,0 procent. Ten opzichte van een jaar eerder nam de werkloosheid in beide groepen toe. In 2008 was 9,0 procent van de niet-westerse allochtonen werkloos. Onder de autochtonen was dit 3,2 procent. Ook toen waren niet-westerse allochtonen dus drie maal zo vaak werkloos als autochtonen.

Onder niet-westers allochtone mannen kwam de werkloosheid in 2009 uit op 11,3 procent, een jaar eerder was dit 8,2 procent. Onder niet-westerse vrouwen bedroegen deze percentages respectievelijk 10,7 en 10,2 procent. De werkloosheid onder niet-westers allochtone mannen en vrouwen is daarmee in 2009 op gelijk niveau gekomen. De afgelopen jaren was de werkloosheid onder niet-westerse vrouwen meestal hoger.

Vooral de jongeren onder de niet-westerse allochtonen zijn getroffen door de oplopende werkloosheid. In 2009 was 20,5 procent werkloos, een jaar eerder was dit nog 16,8 procent. Ook in de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar nam de werkloosheid bij de niet-westerse allochtonen flink toe en kwam uit op 9,5 procent. Onder de autochtone bevolking steeg in 2009 vooral de werkloosheid onder jongeren en bereikte een niveau van 9,6 procent. In de andere leeftijdsgroepen nam de werkloosheid slechts licht toe.

Van de vier grootste groepen niet-westerse allochtonen vormen Marokkanen door de jaren heen de groep met de hoogste werkloosheid. In 2009 was dit 12,3 procent. Surinamers kennen over het algemeen de laagste werkloosheid, 10,1 procent. De werkloosheid nam in 2009 onder al deze niet-westerse groepen toe.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.