Forse verschillen woningprijzen tussen gemeenten

In 2009 waren bestaande koopwoningen in Nederland gemiddeld 3,3 procent goedkoper dan in het jaar ervoor. Ten opzichte van 2005 lagen de huizenprijzen in 2009 echter nog 8,4 procent hoger. De verschillen tussen gemeenten zijn daarbij aanzienlijk.

Prijzen in Amsterdam het sterkst gestegen

De prijsstijging van koopwoningen tussen 2005 en 2009 was in 10 van de 25 grote gemeenten in Nederland groter dan het landelijke gemiddelde. Koplopers waren Amsterdam (21,1 procent) en Utrecht (19,3 procent). In Enschede was de prijstoename, met 3,3 procent, het kleinst.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen, 2009 t.o.v. 2005

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen, 2009 t.o.v. 2005

Emmen heeft de goedkoopste koopwoningen

Ook de gemiddelde prijs van verkochte koopwoningen verschilde aanmerkelijk tussen de grote gemeenten. Dit heeft mogelijk te maken met de verschillende samenstelling van de typen verkochte woningen en lokale verhoudingen tussen vraag en aanbod. In 2009 was de gemiddelde verkoopprijs van woningen in Emmen het laagst. In Amsterdam was de gemiddelde verkoopprijs het hoogst.

Gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoningen, 2009

Gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoningen, 2009

Thom Werkhoven

Bron
• Opleving van de koopwoningenmarkt in Amsterdam

• StatLine, Bestaande koopwoningen naar COROP en grote gemeenten

• StatLine, Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio