Niet-westerse vrouwen steeds later moeder

In 2008 werden niet-westerse vrouwen van de eerste generatie gemiddeld ruim een jaar later moeder dan in 1996. De gemiddelde leeftijd waarop autochtone vrouwen hun eerste kind kregen, steeg in die periode met bijna een half jaar. Verder hadden niet-westerse vrouwen in 2008 gemiddeld minder kinderen dan in 1996; autochtone vrouwen juist meer.

Gemiddelde leeftijd van vrouwen bij geboorte van hun eerste kind, naar herkomstgroep

Gemiddelde leeftijd van vrouwen bij geboorte van hun eerste kind, naar herkomstgroep

Iraanse vrouwen het laatst moeder

Vrouwen van niet-westerse herkomst worden gemiddeld eerder moeder dan autochtone vrouwen. In 2008 waren niet-westerse vrouwen van de eerste generatie gemiddeld 27,5 jaar oud bij de geboorte van hun eerste kind. Autochtone vrouwen werden met gemiddeld 29,6 jaar moeder.

Van de vrouwen uit de grootste niet-westerse herkomstgroepen werden Iraanse vrouwen het laatst moeder. Zij waren in 2008 gemiddeld 31,3 jaar oud bij de geboorte van hun eerste kind.

Gemiddeld kindertal niet-westerse vrouwen gedaald

In de periode 1996-2008 is het gemiddelde kindertal van vrouwen in Nederland toegenomen van 1,53 naar 1,77. Deze stijging is veroorzaakt doordat autochtone vrouwen gemiddeld meer kinderen kregen. Het kindertal van niet-westerse vrouwen van de eerste generatie daalde juist.

Gemiddeld kindertal van autochtonen en eerstegeneratieallochtonen, naar herkomstgroep

Gemiddeld kindertal van autochtonen en eerstegeneratieallochtonen, naar herkomstgroep

Gerekend over de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen daalde het kindertal vooral onder Turkse vrouwen. In 2008 kregen zij gemiddeld nog geen 2 kinderen, tegen 2,5 in 1996.

Het kindertal van vrouwen uit herkomstgroepen met voornamelijk asielzoekers loopt sterk uiteen. In 2008 was dat met 3,2 het hoogst voor Somalische vrouwen. Iraanse vrouwen kregen met gemiddeld 1,1 de minste kinderen. Hun uitzonderlijk lage kindertal hangt deels samen met het hoge opleidingsniveau.

Eén op de zes kinderen van niet-westerse herkomst

Van de 185 duizend kinderen die in 2008 zijn geboren, was 1 op de 6 van niet-westerse herkomst. Onder deze ruim 31 duizend kinderen vormden Marokkaanse kinderen met bijna 8 duizend de grootste groep.

Aantal geboorten van niet-westers allochtone kinderen, 1996-2008

Aantal geboorten van niet-westers allochtone kinderen, 1996-2008

Han Nicolaas en Elma Wobma

Bron:

StatLine, Geboorte; herkomstgroepering en leeftijd moeder

Jaarrapport Integratie 2009, hoofdstuk Demografie