Nederlandse inflatie op Europees gemiddelde

De inflatie in Nederland, volgens de Europese definitie, lag in 2009 op 1,0 procent. Dat is gelijk aan de gemiddelde inflatie in de Europese Unie. Een jaar eerder behoorde Nederland nog tot de landen met de laagste inflatie in Europa. Toch was de Nederlandse inflatie in 2009 veel lager dan in 2008. Dat was echter nog sterker het geval in de meeste andere EU-landen. Ierland, Portugal en Spanje hadden zelfs te maken met prijsdalingen, deflatie dus. In Roemenië stegen de consumentenprijzen het meest.

Inflatie volgens Europese geharmoniseerde consumentenprijsindex, 2009 1)

Inflatie volgens Europese geharmoniseerde consumentenprijsindex, 2009 1)

In Nederland waren in 2009 de prijzen voor tabak 12 procent hoger dan een jaar eerder. De prijstoename was in de EU-27 veel geringer. Ook de horecaprijzen namen in Nederland sterker toe dan gemiddeld. De prijzen van recreatie en cultuur stegen juist minder in prijs. De prijzen van communicatie daalden zowel in Nederland als in de EU, maar in ons land sterker.

Nederlands prijsniveau gelijk aan EU-gemiddelde

Het prijsniveau in Nederland lag in 2008 rond het gemiddelde van de Europese Unie en was ongeveer vergelijkbaar met landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Oost-Europeanen betalen relatief weinig voor hun boodschappen. Vooral in Bulgarije zijn de consumentenprijzen relatief laag. In de Scandinavische landen en Ierland is het leven aanzienlijk duurder.

Karlijn Bakker

Bron:

Nederland langs de Europese meetlat (deze publicatie verschijnt a.s. woensdag)

Inflatie in de EU