Fors minder dividend voor aandeelhouders

Beursgenoteerde Nederlandse bedrijven keerden in 2009 ruim 10 miljard euro aan dividend uit aan hun aandeelhouders. Dat was 8 miljard euro minder dan in 2008. Vooral financiële bedrijven betaalden minder dividend.

Vooral financiële bedrijven keerden veel minder uit

De financiële sector keerde in 2009 nauwelijks nog dividend uit. Aandeelhouders van banken en verzekeraars ontvingen bijna 200 miljoen euro. In 2008 betaalden deze bedrijven nog bijna 6 miljard euro dividend aan hun aandeelhouders. De uitkering van dividend viel vooral terug door de crisis in de financiële wereld. Ook bezitters van aandelen in de niet-financiële sector kregen minder uitgekeerd. Zij ontvingen in 2009 bijna 10 miljard euro aan dividend, tegen 12 miljard euro in 2008.

Uitkeringen beursgenoteerde bedrijven

Uitkeringen beursgenoteerde bedrijven

Ook veel minder inkoop eigen aandelen

Beursgenoteerde bedrijven kochten in 2009 ook veel minder eigen aandelen in dan in 2008. Ging het toen nog om een bedrag van 14 miljard euro, in 2009 was dat nog maar 1 miljard euro. Bedrijven zijn door de crisis voorzichtiger geworden met de inkoop van eigen aandelen.

Dividendrendement Nederlandse aandelen

Dividendrendement Nederlandse aandelen

Dividendrendement loopt op naar ruim 4 procent

Ondanks de lagere dividenduitkeringen is het dividendrendement van Nederlandse beursfondsen gestegen van 3,6 procent in 2008 naar 4,4 procent in 2009. In 2008 daalden de aandelenkoersen sterker dan de dividenduitkeringen. Door de crisis in het afgelopen jaar zijn er grote verschillen tussen de sectoren ontstaan. In de financiële sector was het dividendrendement minder dan 1 procent. In de niet-financiële sector werd een rendement van bijna 5 procent behaald. Koplopers binnen de niet-financiële sector waren de bouwnijverheid en de delfstoffenwinning met een dividendrendement van 6,6 procent.

Jos van Heiningen

Bron: StatLine, Dividend op gewone aandelen