Conjunctuurbeeld niet veranderd

Het conjunctuurbeeld was eind januari hetzelfde als eind december. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt nagenoeg onveranderd in de fase van “laagconjunctuur” . Alle indicatoren presteren nog onder hun langjarig gemiddelde.

De economie kromp in het derde kwartaal van 2009 met 3,7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De krimp is daarmee minder groot dan die in de eerste twee kwartalen van 2009. Vergeleken met het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het derde kwartaal met 0,5 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. De toename volgt op vier kwartalen waarin de kwartaal-op-kwartaalgroei negatief was.

Het consumentenvertrouwen verbeterde in januari met 1 punt en kwam uit op -10. Daarmee zet de opgaande lijn door. De stemming onder ondernemers in de industrie verslechterde een fractie. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening waren optimistischer over de toekomstige omzet dan in december.

De productie van de industrie was in november 2 procent lager dan in november 2008. Ook het uitvoervolume van goederen was 2 procent kleiner. De huishoudens bleven terughoudend met hun uitgaven. Zij besteedden 2,7 procent minder dan een jaar eerder.

De kapitaalmarktrente kwam in december uit op 3,4 procent. Dit is 0,1 procentpunt lager dan een maand eerder. De inflatie was 1,1 procent. De afzetprijzen van de industrie waren in december 1 procent hoger dan een jaar eerder. Het was de eerste stijging na ruim een jaar met prijsdalingen.

In de periode oktober-december 2009 waren gemiddeld 425 duizend personen werkloos. Dit zijn er 11 duizend meer dan in de vorige driemaandsperiode. Het aantal banen was in het derde kwartaal 140 duizend lager dan een jaar eerder. De daling van het aantal uitzenduren is afgevlakt. Er stonden eind september 128 duizend vacatures open. Dit zijn er vrijwel evenveel als eind juni.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.