Afname voorraden industrie blijft groot

De ondernemers in de industrie hielden in november ruim 12 procent minder voorraad gereed product aan dan in november 2008. Vanaf maart 2009 zijn de voorraden onafgebroken lager dan een jaar eerder. De afname in november lag in dezelfde orde van grootte als die in de drie voorgaande maanden. De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam in november uit op 100,0.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Oordeel over voorraden nagenoeg onveranderd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

In december 2009 en januari 2010 is het oordeel over de voorraden nauwelijks veranderd. Het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vond, was maar een fractie groter dan het aantal dat de voorraden als te klein beschouwde. De ondernemers denken veel positiever over hun voorraadniveau dan begin 2009. Dit verbeterde oordeel valt samen met de gerealiseerde krimp in de voorraden.

Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.