Nationaliteit

Dit is het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat. Om dubbeltellingen te voorkomen is aan personen met meerdere nationaliteiten volgens bepaalde prioriteitsregels slechts één nationaliteit toegekend. Die komen er op neer dat iemand die naast de buitenlandse nationaliteit ook de Nederlandse nationaliteit bezit in de statistiek steeds Nederlander is. Voor mensen met meerdere buitenlandse nationaliteiten geldt de volgorde: nationaliteit van één van de Benelux-landen, nationaliteit van een staat binnen de Europese Unie, andere Europese nationaliteit, niet-Europese nationaliteit. Personen die geen nationaliteit hebben, zijn staatloos.

In dit artikel maakt het niet uit in welk land een student woont. Ongeacht de nationaliteit kan hij of zij, al dan niet tijdelijk, in Nederland dan wel in een ander land wonen (bijvoorbeeld Duitsland of België).