Nederland sinds oktober 2009 netto-exporteur van elektriciteit

Nederland is sinds oktober 2009 netto-exporteur van elektriciteit. De laatste drie maanden van het jaar was de export van elektriciteit naar de omliggende landen namelijk groter dan de import. De oorzaken hiervoor waren de lagere elektriciteitsprijs in Nederland en grootschalig onderhoud aan centrales in omliggende landen.

Export elektriciteit groter dan import

Nederland exporteerde in december 1,3 miljard kilowattuur (kWh) aan elektriciteit naar België, Duitsland en Noorwegen. Daartegenover stond een import van bijna 1,1 miljard kWh. Eerder in het jaar, in juli, begon de export al fors te stijgen terwijl de import licht daalde. Vanaf oktober bleven de exportvolumes stijgen.

In- en uitvoer van elektriciteit

In- en uitvoer van elektriciteit

Hier ging een periode aan vooraf, vanaf begin jaren tachtig, dat Nederland structureel een netto-importeur van elektriciteit was.

Prijs elektriciteit in Nederland lager dan in omliggende landen

In 2009 waren de prijzen voor elektriciteit in Nederland lager dan in de ons omliggende landen. Dit had te maken met de lagere olieprijs. De gasprijs is daar direct aan gekoppeld en die werkt op zijn beurt weer door in de elektriciteitsprijs. In Nederland wordt de meeste elektriciteit met gas opgewekt. Het Duitse productiepark bestaat daarentegen voor ongeveer de helft uit kolencentrales. De aardgasprijs heeft in ons land dus een sterker effect op de elektriciteitsprijzen dan bij onze oosterburen. Mede hierdoor wordt er meer elektriciteit naar Duitsland geëxporteerd.
België importeerde vanaf oktober meer elektriciteit uit Nederland dan uit Frankrijk. Daar verminderde de productiecapaciteit door grootschalig onderhoud aan centrales. Samen met de stijgende vraag naar elektriciteit in de herfst en winter zorgde dit voor hogere elektriciteitsprijzen in Frankrijk. Door deze ontwikkelingen is Frankrijk zelfs een importerend land geworden.

In- en uitvoer van elektriciteit naar land

In- en uitvoer van elektriciteit naar land

Extra productie in gascentrales

De extra uitgevoerde elektriciteit is in Nederland vooral geproduceerd in aardgascentrales. In oktober 2009 is meer dan 1 miljard m3 aardgas ingezet voor productie van elektriciteit. Het kwam niet eerder voor dat in één maand zoveel aardgas is ingezet. Er zijn vooral enkele gascentrales met hoog rendement die hoge productie draaiden. Door het hoge rendement en de relatief lage aardgasprijs liggen deze centrales dus zeer gunstig in de markt.

Otto Swertz en Petra Wessels (TenneT)

Bronnen: