Meer zelfstandigen zonder personeel geven er de brui aan

In het derde kwartaal van 2009 waren er bijna 630 duizend zelfstandigen zonder personeel. Dit zijn er ruim 20 duizend minder dan in het derde kwartaal van 2008.

Groei omgeslagen in krimp

Het aantal zelfstandigen zonder personeel nam de laatste jaren gestaag toe. Door de economische crisis kwam deze groei echter tot stilstand. In het tweede kwartaal van 2009 was het aantal zelfstandigen zonder personeel voor het eerst lager dan een jaar eerder. Deze afname is in het derde kwartaal van 2009 verder opgelopen.

Ontwikkeling zelfstandigen zonder personeel

Ontwikkeling zelfstandigen zonder personeel

Vaak overgang naar niet-beroepsbevolking

Zelfstandigen zonder personeel die uit het ondernemerschap stappen, maken over het algemeen niet de overgang naar werkloosheid. Van de zelfstandigen zonder personeel in het tweede kwartaal van 2009 was 5 procent drie maanden later niet meer actief als zelfstandige.

Slechts 0,5 procent was werkloos. Ruim 2 procent werd werknemer in loondienst en de overige gestopte zelfstandigen zonder personeel behoorden niet meer tot de beroepsbevolking. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2008 is vooral het aandeel dat naar de niet- beroepsbevolking gaat toegenomen.

Gestopte zelfstandigen zonder personeel naar arbeidspositie drie maanden later

Gestopte zelfstandigen zonder personeel naar arbeidspositie drie maanden later

Lian Kösters en Robert de Vries

Bron:
Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring

Positie na drie maanden van zelfstandigen zonder personeel

Sterke groei zelfstandigen zonder personeel voorbij